Co je koučink a Ceník

Jakou hodnotu mají splněná přání?

Úvodní ochutnávkové sezení

Zjistíš, jestli je to "ONO".

 kafe

Koučovací sezení

Produktivních 60-90 minut.

2 800  Kč

Komplex 12-ti sezení

Při platbě předem 2 sezení zdarma.

28 000 Kč

CO JE KOUČINK A JAK PROBÍHÁ?

Je to strukturovaný rozhovor založený na otázkách kouče. Otázky jsou silné, cílené, překvapivé, kreativní, vzbuzující představivost, vedoucí k uvědomování. Nešťouráme se v minulosti. Zabýváme se přítomností a budoucností. 
Většinou pracuji se třemi životními oblastmi z pěti základních - Moje osobnost, Práce, Blízký vztah, Domov a rodina a Společenský život / volný čas . Vše se vším souvisí a běžně se stává, že si při práci v oblasti vztahy uvědomíš situaci k řešení 
v oblasti volný čas ap. 

Ideální a funkční je série 12-ti sezení s periodicitou 1x za dva týdny. Takto se během 6-ti měsíců dostaneš z bodu A do místa, kde si opravdu přeješ být.
Kdykoliv můžeš s koučinkem skončit.

V ČEM TI KOUČINK POMŮŽE...?

definovat si, co opravdu chceš
najít si cestu pro svůj záměr
najít svoje zdroje energie
pochopit svou vnitřní motivaci
zbavit se nežádoucích stereotypů v chování
naučit se vnímat své pocity
překonávat trému, obavy a strachy
uvědomit si své silné stránky a najít jejich využití
najít tu správnou formu komunikace s okolím
nastavit relevantní parametry k ověření správnosti cesty

zlepšit své vztahy


JAK TO ZAČÍNÁ...?

První sezení - ochutnávkové - je zdarma. Poznáš, jestli ti sedí můj přístup, co ti to přináší a na konci se rozhodneš, jestli si přeješ pokračovat nebo ne...