Reference

Ohlasy mých klientů

Jiří Šmerda

Dlouho jsem byl k celému konceptu life-koučování velmi skeptický. Martin Kunt mi ovšem svým přístupem ukázal, jak jsem se ve své skepsi mýlil. Martinova schopnost klást jasné otázky a provést mně různými cvičeními mi umožnila přijít si na vlastní odpovědi a ujasnit si nejen své vlastní životní priority, ale i dalších spoustu věcí. Martin nikdy nevnucuje své názory, ale místo toho poskytuje prostor a podporu, aby si člověk myšlenky ujasnil sám, a efektivně ho na jeho cestě provází. S Martinem spolupracuji už dva roky a velmi ho doporučuji každému, kdo hledá kvalitního kouče, který jej dokáže nasměrovat k tomu, aby si sám objevil, jak si může přinést pozitivní změny do života.

Václava Marcineková

Chtěla bych poděkovat panu kouči Martinovi Kuntovi za jeho lidský přístup. Pomohl mi v této nelehké koronavirové době se lépe zorientovat v hodnotovém žebříčku a najít záchytný bod. Zároveň mi pomohl nastartovat změny v mém osobnostním růstu. Ještě jednou Vám ze srdce děkuji!

Martin Koska

S Martinem jsme pracovali v rámci šesti devadesátiminutových setkáních, kvůli covidu většině online. Martin je výborný kouč, velmi pozitivně naladěný, hodně orientovaný na klienta, nic nepodsouvá a přesto pomáhá najít klíčové otázky pro posun vpřed. Spolupráce s ním byla příjemná a přinesla mi poměrně hluboké vhledy do mých zajetých stereotypů, ale i konkrétní akce, jak se z nich vymanit. Díky!

Daniela Nechutová

V rámci coaching programu, jsem mela 5x 1.5 hodiny trvající virtuální (video) coaching s Martinem. Pro mě se jednalo již o 4 individuální coaching program od naší společnosti, poprvé s Martinem. Předně bych rada ocenila profesionalitu Martina a to jak strukturoval cely program. Zároveň bych ráda poděkovala za flexibilitu a pochopeni pro občasné změny terminu dane business prioritami.

Martin, jako kouč, dokáže vytvořit přátelské, otevřené a důvěryhodné prostředí, což je pro coaching z mého pohledu velmi důležité. Naše sezení probíhala virtuálně s kamerou, ale I presto měla uvolněnou a přirozenou atmosféru. Nicméně pro další coaching bych určitě preferovala face to face sezeni, pokud to situace umožní.

Coaching program byl velmi dobře vedený - od definování základního zadáni, struktury jednotlivých sezeni, jejich propojeni a závěrečné shrnuti a zhodnoceni. Velmi jsem ocenila, že Martin psal a posílal po každé schůzce shrnuti, které pomáhalo udržet myšlenku do dalšího sezení. Také se mi líbily zadané úkoly, na které jsem se zaměřovala v mezičase mezi jednotlivými sezeními. Zároveň se mi velmi líbila zpětná vazba, kterou Martin dával v průběhu. Ta mě vedla k dalšímu hlubšímu zamyšlení, a na závěr mi pomohla zformulovat jasnou oblast, na které do budoucna potřebuji zapracovat.

Věra Semerádová

"Udělat rozhodnutí a podstoupit koučink s Martinem mi nějakou chvíli trvalo. Hlavním důvodem bylo, že jsem v minulosti už dvakrát koučink absolvovala jako součást benefitu, který nám platila firma, pro kterou pracuji. Oba koučové tehdy byli Američané s diplomy, zkušenostmi, pracující pro firmu s renomé atd., a přesto všechno mi ani jedna série nic nedala.

Koučování s Martinem bylo výrazně jiné, lepší. Na prvním sezení jsme identifikovali oblasti, kterým se chci při koučinku věnovat, už to byl pro mne pokrok, protože normálně si některé záležitosti člověk ani nepřizná nebo nemá čas nad tím přemýšlet. Oceňuji kontinuitu, Martin vše svědomitě zapsal takže jsme se nemuseli zdržovat osvěžováním paměti. Nejvíce mi koučink s Martinem pomohl ve srovnání si myšlenek ohledně situace v práci a toho co vlastně chci, čímž jsem se zbavila strachu o "co bude dál". Zrovna tak jsem si prostřednictvím koučinku uvědomila, že sice je někdy třeba nechat věcem volný průběh, ale zároveň pro to, aby se věci začaly hýbat, je třeba vyvinout činnost. Což je úplně jasné v práci, ale v osobním životě mi to kolikrát zas až tak jasné nebylo 😊.

Děkuju, bylo mi potěšením koučink s Tebou absolvovat!"

Lenka Corlannová

Potřebovala jsem se vzpamatovat po rozchodu, přestat se litovat a začít opět žít. Díky Martinově koučinku jsem si uvědomila, že oběť ze sebe dělám jen já sama, a že můj život můžu opět vzít do svých rukou. Zabývali jsme se osobní i pracovní oblastí a položili jsme základ toho, kam chci směřovat. Nejsilnější pro mě bylo uvědomění, že nikdy nejsem obětí, protože já sama si vždy můžu vybrat, jak na okolnosti reagovat. Martina bych popsala jako otevřeného, upřímného, pohodového, energického a jasně zaměřeného na cíl. Děkuji mu za koučink a doporučuji ho všem, kteří chtějí nabrat nový vítr do plachet!

Jaroslav Buchta

V únoru jsem nastoupil na vysokou manažerskou pozici a byla to opravdová výzva. Úplně nové prostředí - akademický svět a velká odpovědnost. To logicky vyvolalo potřebu mého osobního a manažerského rozvoje. A Martin mi dokázal geniálním způsobem sestavit program přímo na míru, čímž jednoznačně vyvrátil moje obavy, jestli je koučink skutečně to, co v tuto chvíli potřebuji. O mnohém svědčí také fakt, že moje spokojenost s posledním sezením, kdy jsme řešili zatím nejsložitější pracovní situaci, byla bez přehánění stoprocentní. No a o tom, že vhled další osoby, tedy kouče, pro Vás bude pravděpodobně k nezaplacení, už jistě tušíte sami.

Radovan Djelmo

Můj největší "AHA" moment byl zcela jistě okamžik, kdy jsem si díky zpětné vazbě zaměstnanců v rámci Tvého koučování uvědomil, že mne lidé které vedu, vnímají zcela odlišně, než jak jsem si myslel. V tu chvíli jsem si začal uvědomovat, že přes mé přesvědčení, že dělám svou práci nejlépe, jak dovedu, to vlastně není nejlépe. Dále už následovala Tvá pomoc kouče v hodinách strávených tím, že jsi mne vedl k tomu, abych si sám uvědomil, kde a jaké chyby dělám. Dnes to považuji za největší pomoc v rámci mé dosavadní kariéry. Díky koučinku s Tebou jsem si uvědomil, co to vlastně znamená být "lídr" a jak se správně chovat k lidem, které vedu. Díky Tobě jsem si našel cestu k lepší organizaci time managementu a uspořádal si daleko lépe strukturu pracovního dne. Stále cítím potřebu se nadále zdokonalovat, ale díky Tvému koučinku dnes již vím, na čem mám pracovat a jak. Mohu zcela zodpovědně říci, že dokud jsem neabsolvoval koučink s Tebou, nikdy jsem doposud nepřikládal patřičnou důležitost a váhu obyčejné komunikaci s podřízenými a vztahům mezi nimi. Za to vše Ti chci dnes poděkovat a zcela jistě chci i nadále pracovat na sobě a na tom, abych byl lepším lídrem.

Jana Horová

Díky tobě jsem si uvědomila, jak mám dělat svou práci a jak k ní mám přistupovat. Můj přístup k práci je daleko upřímnější a chodím do ní daleko raději. Nevím, ale už i z tohoto důvodu, že mam lepší přístup si myslím, že to pomohlo i zaměstnavateli. Protože kdo by chtěl mít úvěrářku, která je vyplašená ze své práce a ze svých vedoucích. :) Práce mě nyní díky tobě baví a naplňuje. Jsem tam, kde bych chtěla být. Pomohl jsi mi dosáhnout toho, čeho jsem dosáhnout chtěla a to, abych tam chodila ráda a neměla strach z byznysů a chyb, které mohou nastat. Výrazné zlepšení cítím díky tvé práci i na pozici vedoucích. Což je pro mě také důležité, protože vedoucí musí rozumět a podporovat své lidi, což se nyní děje. 

Radek Jersák

Jednak jsem si díky sezení s tebou uvědomil, že jsem ve své práci trochu ustrnul a nikam se neposouval. Myslel jsem si, že dělám svojí práci velmi dobře, ale ty jsi mi ukázal různé pohledy zákazníků na mojí práci a já jsem si uvědomil, že bych svojí práci mohl začít dělat ještě lépe. Začal jsem tedy o každém obchodu více přemýšlet a to se velmi pozitivně projevilo na mých několika posledních výplatách a samozřejmě i v zisku firmy jako takové. 

Milan Herák

Spolupráce s Martinem mi vždy přináší velká UVĚDOMĚNÍ, díky kterým dosahuji významných pozitivních životních změn.

PŘ: Požádal jsem partnerku o ruku, výrazně zlepšil vztah s dcerou a otcem.

Zdvojnásobil jsem příjmy, počet klientů i spolupracovníků.

Jsem efektivnější a naučil jsem se více delegovat.

Jsem autentičtější. Potlačil jsem ego. Více projevuji důvěru ostatním.

Mnohem lépe naplňuji své životní role.

A to vše s lehkostí, radostí, nadšením a láskou

Martin jde k jádru věci. Je vždy skvěle připraven. Sezení má vždy jasné, strukturované výstupy. A nikdy nezapomíná na upřímný zájem, milý, přívětivý přístup, vlídnou komunikaci a klidnou, pozitivní auru.

Lukáš Racek

Martin je velice empatický a vnímavý člověk. Umí dobře nasměrovat a pomoci v osobní i pracovní oblasti. Hodiny s Martinem byly vždy velice zajímavé. 

Filip Fejfar

Velké díky, Martine!

Jsem velmi rád, že jsem tě poznal a měl možnost s Tebou pracovat!

Naše společné hodiny mi vždy dávaly a stále dávaji obrovský smysl a pomáhaji mi uvědomit si základní věci a principy mého já. Především slabé & silné stránky, umět je pojmenovat a transformovat do konkrétní akce, s konkretním výstupem. Človek často nevidí svět černý nebo bílý, obvykle je hodne věcí v jakési šedé zóně či mlze. Díky společným hodinám a otevřené komunikaci jsem si uvědomil, co je pro mě černé a co bílé a jak důležité je používat 'koučink' v každodenním a především pracovním živote. Krom tohoto uvědomění jsem si v rámci našich 'sezení' procvičil, jak lze efektivně delegovat, jak je duležité věřit sám v sebe a své schopnosti, jak je duležitá asertivita, zpětná vazba, stručná a výstižná komunikace a mnoho dalšiho. Velmi mě těší, že jsi mě podpořil v mém dosavadním seberozvoji a ceste po které jdu a že jsme uměli společně věcne pojmenovat jednotlivá témata, často velmi zábavnou formou. Vzájemná symbióza fungovala na výbornou. Metoda 'koučinku' mi je nyní velmi blízká a budu si nadále prohlubovat sve znalosti v teto problematice a především implementovat v praxi, neboť je velmi účinná 😊

Moc rád bych vyzdvihl Tvůj osobitý styl komunikace, celkové znalosti, empatii a především pohotovost - opravdu jsem si naše sezení moc užíval a těším se na další spolupraci! Přeji Ti hodně dalších spokojených klientů!

Díky za vše a měj se moc fajn,
Filip