První dojem

20.04.2020

První dojem...
...reakce, kterou si mnohdy ani neuvědomuješ. Vychází z tvého podvědomí, tvých vzorců, jak vnímáš okolní svět. Odráží, co máš uvnitř sebe. Z vlastní zkušenosti vím, jak mocně může ovlivnit tvůj život.

Když jsem před lety začal koučovat a přišel klient, který mi byl nesympatický nebo mi přišel divný, zkrátka ve mně vyvolal negativní pocit, hned jsem cítil, že můj výkon v roli kouče šel rapidně dolů. Pokud bych nic nezměnil, mohl jsem svou kariéru hned zabalit...

Uvědomoval jsem si to a přístup jsem změnil. Začal jsem praktikovat metodu vědomého záměru.

Do každého setkání s klientem si teď dávám záměr "láska". Nejde o stejnou lásku, jakou projevuji partnerce, dceři apod., jde spíše o naprostou toleranci
a přijetí. První dojem stále sice zůstává, ale to vnitřní naladění mě přirozeně vede k upřímnému zájmu toho člověka poznat více a hlavně ho NESOUDIT.

Malá změna ve vnímání způsobuje obrovský efekt v komunikaci a tím pádem
i ve vztahu klient - kouč. Stačí chvilka a vždy zjišťuji, jak ten "na první pohled nesympatický člověk", je ve skutečnosti zajímavý, poutavý a hezký.

Doporučuji každému! Zkus to a poznáš, jak to ovlivní tvůj život. Nemusíš to nikomu říkat, nikdo nebude vědět, jaký záměr máš "v hlavě". Odpadá tak eventuální obava či stres z překročení komfortní zóny, pokud bys to musel(a) vyřknout nahlas. Přitom druhá strana to vycítí i nevyřknuté...

Podmínkou je mít záměr vědomě upřímný.

Náš venkovní svět je jen odrazem našeho vnitřního světa. Jak uvnitř, tak venku. Naladíš se uvnitř a venku je to znát. Změní se tvůj pohled na vnější svět
a tobě se to vrátí dovnitř. Příčina a následek. Je to trochu jako s tou slepicí 
a vejcem... Co bylo dřív?

Přeji hodně štěstí a zážitků při využívání ZÁMĚRU.

Martin