S čím za koučem?

12.05.2020

S čím za tebou lidé chodí kouči?
Ptají se mě přátelé, známí a někdy i lidé, které vidím poprvé...

Rozdělil jsem pohnutky svých klientů do čtyř životních oblastí a stylizoval je do "esenčních" vyjádření. Uvědomění, že něco není v pořádku a pojmenování toho "něčeho", je prvním ze stěžejních kroků na cestě za životem, kdy je ti fajn.

Osobnost

 • Nemůžu přijít na to, co mi vadí.
 • Něco mi chybí.
 • Točím se stále v kruhu.
 • Nevím, co chci.
 • Vím, co chci a nevím, jak toho dosáhnout.
 • Nemám se rád.
 • Necítím se šťastný.
 • Cítím se bez energie.

Vztahy a rodina

 • Partner(ka) mi nerozumí.
 • Necítím lásku.
 • Přijdu si, že mě jen využívají.
 • Hádáme se.
 • Nemůžu najít "Tu" / "Toho" pravého

Práce

 • Rád bych se posunul.
 • Mám vést lidi a nevím jak.
 • Nerozumím si s kolegy.
 • Nebaví mě moje práce.
 • Práce mě nenaplňuje.
 • Nechodím tam rád a nevím proč.
 • Lidé jsou nezodpovědní (šéf)
 • Šéf je hňup (podřízený)
 • Bojím se, že mě vyhodí.

Volný čas

 • Neumím říkat NE.
 • Nemám žádný čas pro sebe.
 • Nic mě nebaví.
 • Přijdu si prázdný, bez vášně.
 • Nemám náladu.

A jak si jim pomohl, na jaké jste přišli řešení? Ptají se dál...

Na to už se mi odpovídá obtížněji. Výstupy z koučování jsou striktně důvěrné, a jelikož jde mnohdy o velmi specifická řešení, mohu zde uvést pouze obecný příklad.

Například člověk, jenž se cítí bez energie, si díky koučování uvědomí všechny situace a elementy, které mu tu energii berou. Dále přijdeme na to, proč mu jí berou, což je podstatné. Díky tomu najdeme řešení, jak tu energii neztrácet.

Energii berou například situace, když člověka někdo nechápe. Důvodem, proč mu to bere energii, je třeba jeho pocit méněcennosti. Přijde si hloupý... Těch "proč" může být nekonečně mnoho a liší se v detailech.

Řešením bývá změna chování či postojů v daných situacích. Klient změní styl vysvětlování nebo se během vysvětlování průběžně ptá posluchačů, zda jim to dává smysl apod.

Každý klient si přijde na jiný způsob. Účinnost praktikování změněných návyků pak ověřujeme. Pokud funguje - přináší chtěný výsledek, pak ho klient ukotvuje v dalších a dalších obdobných situacích. Tímto způsobem vyřešíme detail za detailem a život klienta se pomalu, ale jistě obrací žádoucím směrem.

Zároveň probereme i protipól... Co energii dává. I zde probíhají "AHA momenty".

Děje se to díky otázkám kouče, které si klient sám nepoloží. Nenapadnou ho... Ani kouče mnohdy nenapadnou ty správné otázky vůči sobě.

Struktura pokládaných otázek probouzí v mozku ta správná centra, což napomáhá ke zmíněným uvědoměním a "AHA" momentům.

Snad se mi podařilo alespoň v obrysech vystihnout, jak probíhá řešení při sezení s koučem.

Nejlépe to však poznáš na "vlastní kůži", kdy práci kouče "ochutnáš".

Máš-li za sebou ten veledůležitý krok "...uvědomuji si, že...", pak tě čeká ten druhý... odhodlat se k akci a něco s tím udělat.

Přeji ti, ať si každý z kroků užiješ a ujistíš se, že to byla správná volba.

Martin