Kouzlo zpětné vazby tkví ve vašem OBRAZE. Je to obraz, který vidí ten druhý. Sám sobě feedback člověk dát neumí - nejblíž tomu je sebereflexe.

Z řady výzkumů máme potvrzen masivní vliv našeho podvědomí na náš život. Revoluční biolog Bruce Lipton v jedné ze svých přednášek uvádí podíl našeho "autožití" až 95%. Našim autopilotům říkáme také podvědomí...